La bisexualitat

L a identitat sexual o l’orientació del desig sexual és un patró d’atraccions emocionals, romàntiques i sexuals en vers els homes, dones o ambdós sexes. Generalment es divideix en tres categories: heterosexual (atracció als membres de l’altre sexe), homosexual o gai/lesbiana (atracció als membres del seu propi sexe) i bisexual (atracció a membres d’ambdós sexes).

Per sort cada cop més l’opinió pública s’oposa a la discriminació per raons d’orientació sexual. Els prejudicis i la discriminació amb regularitat tenen efectes psicològics negatius en les persones i també tenen un impacte social.

Les persones bisexuals a més de viure amb la discriminació per raons d’orientació sexual com els homosexuals, han de conviure a més amb la creència d’algunes persones, tant homosexuals com heterosexuals, que creuen que són persones que “s’han de definir” i que “no els hi pot agradar tot”, i que duen a identificar aquestes persones amb el vici.

Llegeix la guia: Comprensió de l’orientació sexual i l'homosexualitat