L a família és un suport crucial per a totes les persones i juga un paper important. Conviure amb una família que et dóna suport quan decideixes dir obertament que ets homosexual, bisexual o transexual, és important ja que quan una persona sent que ha d’ocultar-se s’augmenten les possibilitats de patir problemes de salut mental, i fins i tot física.

El dubte a sortir de l’armari o de comunicar la condició de transexual sol ser generalitzat a causa de la por d’enfrontar-se amb els prejudicis i la discriminació, cosa que duu a que alguna gent mantingui la seva identitat en secret.

Fer-ho és un pas psicològic important per a les persones homosexuals i transexuals i les investigacions han desmotrat que sentir-se bé i la integració d’aquesta en la vida personal fomenta un major benestar i salut mental. El suport social és crucial per a la salut mental i el benestar psicològic.

Els pares i mares i els germans heterosexuals poden jugar un paper important a reduir el presjudicis i la discriminació. Per exemple poden examinar la seva pròpia resposta als estereotips i els prejudicis antigais. Poden treballar amb individus i la comunitat per combatre els prejudicis i la discriminació. Els heterosexuals poden demanar a altres persones heterosexuals que considerin la naturalesa perjudicial o discriminatòria de les seves creences i accions; poden fomentar polítiques de no discriminació, que incloguin l’orientació sexual; poden treballar per fer que sortir de l’armari sigui segur.

P er altra banda les persones de la comunitat LGBT poden voler ser pares i/o mares i formar una família.

Ser mares i pares