Què passa amb l’orientació sexual i sortir de l’armari durant l’adolescència?

L’ adolescència és un període en què en certa manera les persones comencen a separar-se dels seus pares i família per començar a desenvolupar la seva autonomia. L’adolescència pot ser un període d’experimentació, i molts joves qüestionen els seus sentiments sexuals. Prendre consciència dels seus sentiments sexuals és una tasca de desenvolupament normal de l’adolescència. De vegades els adolescents tenen sentiments per persones del mateix sexe o experiències que causen confusió sobre la seva orientació sexual. Aquesta confusió sembla anar disminuint amb el temps, amb resultats diferents per a cada persona.

Alguns adolescents desitgen i tenen relacions amb persones del mateix sexe, però no s’identifiquen com a lesbianes, gais i/o bisexuals, a vegades a causa de l’estigma associat amb l’orientació no heterosexual. Alguns adolescents tenen sentiments continus d’atracció cap al mateix sexe, però no tenen cap activitat sexual o poden tenir relacions heterosexuals durant diferents períodes de temps. A causa de l’estigma associat amb l’atracció per les persones del mateix sexe, molts joves senten aquesta atracció durant molts anys abans de decidir-se de tenir relacions sexuals amb persones del mateix sexe o revelar les seves atraccions als altres.

Per a alguns joves, aquest procés d’explorar les atraccions pel mateix sexe condueix a una identitat lesbiana, gai o bisexual. Per a alguns, el reconeixement de la identitat pot portar a posar fi a la confusió. Quan aquests joves reben el suport dels pares i altres persones, sovint són capaços de viure vides satisfactòries i saludables i es mouen a través del procés habitual de desenvolupament dels adolescents. Com més jove és la persona quan reconeix una identitat no heterosexual, menys recursos interns i externs pot tenir. Per tant, els joves que surten de l’armari d’hora necessiten particularment el suport dels pares i altres persones.

És més probable que les persones joves que s’identifiquen com a lesbianes, gais o bisexuals s’enfrontin a certs problemes, com la intimidació i tenir experiències negatives a l’escola. Aquestes experiències es relacionen amb resultats negatius, com ara pensaments suïcides i activitats d’alt risc, com també sexe sense protecció, ús d’alcohol i drogues. D’altra banda, molts joves lesbianes, gais i bisexuals semblen no tenir un major nivell de riscos de salut física i mental. Quan ocorren problemes, estan estretament relacionats amb les experiències de prejudici i discriminació en els seus entorns. El suport de persones importants en la vida de l’adolescent pot proporcionar una contrapartida molt útil contra els prejudicis i la discriminació.

El suport de la societat

E l suport de la família, a l’escola i a la societat en general ajuda a reduir els riscos i fomenta un desenvolupament saludable. Els joves necessiten cura i suport, expectatives raonablement altes, i l’incentiu a participar activament amb els seus companys. Els joves homosexuals i bisexuals que prosperen a pesar de l’estrès tendeixen a ser aquells que són socialment competents, que tenen bones habilitats de resolució de problemes, que tenen sentit d’autonomia i propòsits, i que miren cap el futur amb optimisme.

En un sentit similar, alguns creuen que certs joves són homosexuals o bisexuals perque no s’atenen als rols de gènere tradicionals (és a dir, les creences culturals sobre el que és l’aparença i la conducta “masculina” i “femenina” apropiada). Independentment del fet que aquests joves s’identifiquin com homosexuals, es troben amb els prejudicis i la discriminació basada en la presumpció que són homosexuals. El millor suport per a aquests joves és un entorn social i escolar que no toleri el llenguatge i el comportament discriminatori.

A quina edat es surt de l’armari?

N o hi ha una resposta simple ni absoluta a aquesta pregunta. Els riscos i beneficis dels que surten són diferents per als joves en diferents circumstàncies. Alguns joves viuen amb famílies on el suport a la seva orientació sexual és clara i estable, aquests joves poden trobar-se amb un menor risc a sortir, fins i tot a una edat primerenca. Els joves que viuen en famílies amb menys suport poden enfrontar més riscos. Tots els joves que surten de l’armari poden patir els prejudicis, la discriminació, o fins i tot la violència a les escoles, els grups socials, llocs de treball i comunitats de fe. Les famílies, els amics, i les escoles que donen recolzament compleixen un rol important contra els impactes negatius d’aquestes experiències.

Llegeix la guia: Comprensió de l’orientació sexual i l'homosexualitat