Poden les lesbianes i els gais ser bons pares i mares?

M oltes lesbianes i gais són pares i mares, altres volen ser-ho. En el cens dels EUA de l’any 2000, el 33% de les llars amb parelles femenines del mateix sexe i el 22% de les llars amb parelles masculines del mateix sexe informaren que al menys vivia a la llar un fill menor de 18 anys. Encara que no hi ha dades comparables disponibles, moltes lesbianes i gais solters també són pares, i moltes parelles del mateix sexe són pares a temps parcial de nens que tenen la residència principal en un altre lloc.

A mesura que la visibilitat social i la situació jurídica de les persones lesbianes i pares gais han augmentat, algunes persones plantejen preocupacions sobre el benestar dels nens d’aquestes famílies. La majoria d’aquestes preguntes es basen en estereotips negatius sobre les lesbianes i els gais. La majoria de les investigacions sobre aquest tema es pregunten si els nens criats per pares gais o lesbianes estan en una situació de desavantatge en comparació amb els nens criats per pares heterosexuals. Les preguntes més comuns i les seves respostes són les següents:

Tenen els fills de pares gais i lesbianes més problemes amb la identitat sexual que els fills de pares heterosexuals?

P er exemple, aquests nens desenvolupen problemes d’identitat de gènere i/o en el comportament de rol de gènere? La resposta, segones les investigacions, és clara: les identitats sexuals i de gènere (incloent la identitat de gènere, la conducta del rol de gènere i orientació sexual) es desenvolupen de la mateixa manera entre els fills de mares lesbianes com ho fan els fills de pares heterosexuals. Es disposen de pocs estudis sobre els fills de pares gais.

Tenen els fills criats per pares gais o mares lesbianes problemes en les àrees de desenvolupament personal que no són de la identitat sexual?

P er exemple, són els fills de mares lesbianes o pares gais més vulnerables a tenir problemes mentals?, tenen més problemes de conducta?, o són menys sans psicològicament parlant que altres nens? Un cop més, els estudis de personalitat, autoestima i problemes de comportament mostren poques diferències entre els nens de mares lesbianes i els fills de pares heterosexuals. Es disposen de pocs estudis sobre els fills de pares gais.

Es més probable que els fills de pares homosexuals tinguin problemes amb les relacions socials? Per exemple, haurà de patir la burla o el maltractate dels seus companys?

U n cop més, l’evidència indica que els fills de pares gais i lesbianes tenen relacions socials normals amb els seus companys i amb els adults. El panorama que sorgeix d’aquesta investigació mostra que els nens de pares gais i mares lesbianes gaudeixen d’una vida social típica del seu grup d’edat pel que fa a la relació amb els seus companys, pares, familiars i amics.

Llegeix la guia: Comprensió de l’orientació sexual i l'homosexualitat