E l terme transgènere engloba a les persones que senten que la seva identitat de gènere, expressió de gènere o comportament no s’ajusta a la que està associada amb el seu sexe assignat al néixer.

La persona transgènere no pateixen un trastorn mental, ja que un estat psicològic es considera un trastorn només quan produeix angoixa o discapacitat significativa. Moltes persones transgènere no experimenten el seu gènere com angoixant o discapacitant, el que implica que la identificació com transgènere no constitueix un trastorn mental. El problema que pateixen aquestes persones és trobar els recursos econòmics, d’assessorament, teràpia hormonal, procediments mèdics, i el suport social necessari per expressar lliurement la seva identitat de gènere i reduir la discriminació. Hi ha molts altres obstacles que poden conduir a l’angoixa, com la manca d’acceptació dins la societat, les experiències directes o indirectes de la discriminació, o l’assalt.

Llegeix la guia: Persones transgènere, identitat i expressió

Conceptes

  • Identitat de gènere: el sentit intern d’una persona de ser home, dona o una altra cosa.
  • Expressió de gènere: forma en què una persona comunica la seva identitat de gènere als altres a través del comportament, vestimenta, pentinats, veu o cracterístiques del cos.
  • Sexe: sexe assignat al néixer i és una situació biològica d’un com a mascle o femella, i s’associa principalment amb atributs físics com ara cromosomes, la prevalença de l’hormona, i l’anatomia externa i interna.
  • Gènere: els rols socialment construïts, comportaments, activitats i atributs que una societat considera apropiats per als nens i homes o les nenes i dones. Aquests influeixen en les formes en què les persones actuen, interactuen i se senten sobre si mateixos. Si bé els aspectes del sexe biològic són similars en les diferents cultures, els aspectes de gènere poden ser diferents.

Per què hi ha persones transgènere?

P es persones transgènere han estat documentades en moltes cultures i societats indígenes, occidentals i de l’est des de l’antiguitat fins als nostres dies. No obstant això, el significat de la no conformitat de gènere pot variar d’una cultura a una altra.

No hi ha una única explicació de per què algunes persones són transgènere. La diversitat de les expressions i experiències transgèneres va en contra de qualsevol explicació simple o unitària. Molts experts creuen que els factors biològics com les influències genètiques i els nivells hormonals prenatals, les experiències primerenques i les experiències posteriors en l’adolescència o l’edat adulta poden contribuir al desenvolupament de les identitats “trans”.

Com es pot saber si ets transgènere?

L es persones transgènere experimenten la seva identitat transgènere en una gran varietat de formes i poden arribar a ser conscients de la seva identitat transgènere a qualsevol edat. Alguns poden rastrejar les seves identitats i sentiments transgènere fins als seus primers records. Ells poden tenir sensacions vagues de “no encaixar” amb persones del seu sexe assignat o desitjos específics a ser alguna cosa que no sigui el seu sexe assignat. Altres prenen consciència de la seva identitat transgènere o comencen a explorar i experimentar el gènere no conforme actituds i comportaments en l’adolescència o més tard en la vida. Alguns accepten els seus sentiments transgènere, mentre que altres lluiten amb sentiments de vergonya o confusió. Els que fan la transició de forma tardana pot ser per problemes d’encaixar adequadament amb el seu sexe assignat i fer front a insatisfacció amb les seves vides. Algunes persones transgènere, transsexuals en particular, experimenten una intensa insatisfacció amb el sexe assignat, les característiques sexuals físiques, o el rol de gènere associats amb el sexe. Aquests individus sovint busquen tractaments d’afirmació de gènere.

Què faig si el meu fill sembla ser transgènere?

E ls pares poden estar preocupats per un nen que sembla ser no conforme amb el seu gènere per a una varietat de raons. Alguns nens expressen una gran angoixa sobre el seu sexe assignat en néixer o els rols de gènere que s’espera que segueixi. Alguns nens experimenten interaccions socials difícils amb els companys i adults a causa de la seva expressió de gènere. Els pares s’inquieten quan el que creuen una “fase” no passa. Els pares de nens de gènere no conforme poden haver de treballar amb les escoles i altres institucions per atendre les necessitats particulars dels seus fills i garantir la seguretat dels seus fills. És útil consultar amb salut mental i els professionals mèdics familiaritzats amb les qüestions de gènere en nens per decidir com abordar millor aquests problemes. No és útil forçar el nen a actuar d’una manera d’acord al seu gènere. El suport mutu d’altres pares de nens de gènere no conformes també pot ser útil.